1. Jarosław Kempa

Lat 44, absolwent SP-9 i II LO oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, doktor ekonomii, nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomicznym UG. Sopocki radny, m.in. przewodniczący komisji architektury i urbanistyki.

2. Barbara Kijewska

Sopot poznałam jako dziecko w latach 80. kiedy z rodzicami odwiedzaliśmy Trójmiasto. Obowiązkowo wówczas przyjeżdżaliśmy na spacer Monciakiem. Rodzice zawsze wstępowali do Baltony, a ja na lody do lodziarni Milano – to był smak luksusu w siermiężnych czasach PRLu. W dorosłość weszłam w czasie transformacji ustrojowej, która przesądziła o moich zainteresowaniach społeczeństwem i polityką.

W 1992 r. rozpoczęłam w Sopocie studia wyższe, w cudownym budynku na ul. Wosia Budzysza 4. Stałym miejscem studenckich spotkań była wtedy Teatralna i Złoty Ul. Od tego czasu nieprzerwanie mieszkam w Sopocie. Tu założyłam rodzinę, wzięłam ślub w Kościele św. Jerzego, wesele w Operze Leśnej. W Sopocie z mężem wychowujemy dzieci i kociarnię.

Mam doktorat z nauk politycznych (2004), od 20 lat pracuję na Uniwersytecie Gdańskim jako wykładowca,  jestem absolwentką studiów podyplomowych z zakresu pomocy społecznej (2012) oraz marketingu i zarządzania (1997).  W dorobku naukowym mam ekspertyzy i publikacje, udział w projektach naukowych i dydaktycznych, organizację konferencji i seminariów na tematy dotyczące partycypacji politycznej, włączania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne i zrównoważonego rozwoju.

www.kijewska.pl

3. Wiesława Rozwadowska

Pracowała jako dydaktyk, trenerka rozwoju osobistego i zawodowego. Ukończyła wiele szkoleń psychologicznych, kursów i studiów podyplomowych.

Brodwinianka od 41 lat. W Sopocie przeżyła swoje największe miłości zawodowe.
Przez 12 lat kierowała mistrzowskim zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nagrodzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na Brodwinie zrealizowała swój autorski projekt – Środowiskowe Liceum Ogólnokształcące, pierwsze w Polsce państwowe liceum, wychowujące do demokracji, swobody i odpowiedzialności. Projekt został uhonorowany nagrodą I Stopnia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przez 25 lat jako trenerka rozwoju osobistego i zawodowego prowadziła szkolenia i warsztaty w projektach unijnych dla firm i instytucji, dotyczących przyjaznej komunikacji międzyludzkiej, negocjacji, twórczego rozwoju i zarządzania zespołami ludzkimi (ok. 2000 godzin).

W programie unijnym Sokrates Grundiwig 1 i 2, poświęconym kobietom bezrobotnym, „wykluczonym” zawodowo, molestowanym – jej program zdobył I miejsce na 600 zgłoszonych do Unii, otrzymała podziękowania i rekomendacje od Dyrektora ds. Edukacji Dorosłych w Brukseli – Garetha Longa.

Prowadziła roczne szkolenia dla: dyrektorów szkół średnich pomorskich, dla pracowników pomocy społecznej, policjantów.

Przez kilka lat prowadziła społecznie w Sopocie grupy wsparcia dla kobiet potrzebujących pomocy psychologicznej. Obecnie zamierza uruchomić społeczną poradnię psychologiczną na Brodwinie dla osób dojrzałych i młodych, celem rozwiązania trudnych spraw życiowych, życzliwości i pomocy wszystkim potrzebującym.

Jest osobą empatyczną, optymistyczną, twórczo działającą, z poczuciem humoru, kocha pomagać i dlatego pomaga ludziom.

4. Włodzimierz Śliwiński

Jestem absolwentem WSWFw Gdańsku-Oliwie. W Kamiennym Potoku uczęszczałem do Przedszkola Nr 4 oraz do Szkoły Podstawowej Nr 3.

Pracowałem m.in. jako:

 • Nauczyciel wf w SP 3,
 • trener młodzieżowej piłki nożnej w klubach Trójmiasta,
 • wykładowca w WSWFiT w Kamiennym Potoku na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Jestem współzałożycielem i prezesem Koła Polskiego Klubu Ekologicznego „Sopockie Potoki”.

Współpracuję społecznie z sopockimi przedszkolami i szkołami podczas terenowych zajęć w ramach edukacji przyrodniczo-ekologicznej wzmacniając w dzieciach zamiłowanie do przyrody.

Ważne są dla mnie:

 • „Kolorowy Sopot” – zieleńce o charakterze kolorowych ogrodów dla wypoczynku i rekreacji.
 • Tworzenie placów zabaw, mini-boisk, mini-torów do jazdy na rowerkach, hulajnogach, rolkach.
 • Otwarcie skanalizowanych potokówna odcinkach jeszcze niezabudowanych (na Brodwinie Potok Kamienny).
 • Ciągły kontakt z mieszkańcamiosiedli, omawianie realizacji przedwyborczych zobowiązań.
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom- jako radny będę kontynuował swoją dotychczasową współpracę z osobami niepełnosprawnymi.

5. Andrzej Paczoski

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w badaniu problemów regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej, transformacji systemu gospodarek państw post-komunistycznych oraz przyczyn i przejawów różnic poziomu rozwoju regionów w skali krajowej i międzynarodowej.

6. Barbara Maj

Lat 63, nauczycielka matematyki w I LO w Sopocie.

7. Katarzyna Szczecina

Od urodzenia mieszkam w Sopocie. Jestem nauczycielem dyplomowanym, pracuję w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Sikorskiego nr 9 w Sopocie, na Brodwinie, obecnie jako pedagog szkolny. Na Uniwersytecie Gdańskim uzyskałam magisterium z pedagogiki. Posiadam specjalność z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Aktualnie uzupełniam wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej.

W trakcie pracy zawodowej organizowałam konkursy literackie i plastyczne dla sopockiej młodzieży, zainicjowałam cykl konferencji i warsztatów dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadziłam gościnnie zajęcia ze studentami pedagogiki UG o wykorzystaniu gier edukacyjnych w pracy zawodowej.

Przez wiele lat działałam w sopockim Hufcu ZHP będąc instruktorką w stopniu harcmistrzyni, prowadziłam gromady zuchowe na Brodwinie i w Kamiennym Potoku. Za społeczną działalność na rzecz dzieci i młodzieży zostałam odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Jestem mężatką, mam dwoje dorosłych dzieci.

W nadchodzącej kadencji jako radna chciałabym skupić się głównie na:

 • Reaktywowaniu działalności klubów osiedlowych z bezpłatnymi zajściami rozwijającymi zainteresowania i uzdolnienia naszych sopockich dzieci,
 • zwiększenie w szkołach ilości bezpłatnych zajęć wspierających dzieci z trudnościami w uczeniu się,
 • zapewnieniu opieki dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, w dniach wolnych od nauki szkolnej (pojedyncze dni, ferie zimowe i letnie na czas pracy ich rodziców) w godzinach od 7.00 do 17.00. W zależności od potrzeb w jednej lub dwóch skrajnie położonych sopockich szkołach podstawowych,
 • zadbaniu o infrastrukturę w naszym okręgu, szczególnie Kamiennego Potoku oraz Kamiennego Potoku II. Zapewnienie dla każdej rodziny posiadającej samochód przynajmniej jednego miejsca postojowego w okolicy domu.
2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.