1. Jerzy Hall

Lat 62, żona Janina, 6 dzieci, dużo wnuków.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG.
Własna działalność gospodarcza. Od polowy lat 70 tych związany z opozycją demokratyczną – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Ruch Młodej Polski.
W stanie wojennym w strukturach podziemnej Solidarności. Za działalność antykomunistyczną odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1994 radny Miasta Sopotu.

2. Grzegorz Wierczyński

Sopocki prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych,
profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
specjalista w zakresie tworzenia i ogłaszania prawa
oraz informatyzacji administracji.

Kandyduję do Rady Miasta, która powinna być forum dyskusji
nad przyszłością miasta i aktywnie współpracować z wszelkimi organizacjami obywatelskimi zachęcając obywateli
do aktywnej partycypacji w zarządzaniu naszym miastem.

Program wyborczy:

 • Zatrzymanie procesu wyludniania się Sopotu:
  • Wstrzymanie sprzedaży działek deweloperom,
  • rozwój budownictwa komunalnego i czynszowego,
  • miejski program odwróconej hipoteki (odzyskiwanie mieszkań na mieszkalnictwo komunalne).
 • Przestrzeganie standardów uzdrowiskowych:
  • Walka z zanieczyszczeniami powietrza,
  • programy wymiany pieców węglowych,
  • zakup sprzętu do mycia ulic,
  • kontynuacja programu odkrywania sopockich potoków,
  • dbanie o czystość sopockiego lasu.

 

 • E-sopot / Smart Sopot:
  • informatyzacja urzędu miasta i jednostek komunalnych,
  • stworzenie miejskich aplikacji:
   – zakup biletu,
   – zamówienie wywozu śmieci,
   – deklaracje śmieciowe.

 

 • Administracja sprawna i przystępna dla mieszkańców
  • Utworzenie nieformalnych rad dzielnic,
  • wprowadzenie jawnego planu remontów ulic, chodników i schodów,
  • budżet obywatelski nie ma zastępować obligatoryjnych zadań władz miasta, lecz być „kieszonkowym” obywateli.

 

3. Wojciech Wężyk

Naprawdę Kocham Sopot.

Wierzę w przyszłość tego miejsca godną ambicji i zdolności jego mieszkańców.

Z pochodzenia krakowianin, na swój dom wybrałem właśnie nasze miasto.

Tu razem z żoną wychowujemy córkę. Jestem pewien, że można przywrócić  blask Sopotu bez politykowania i błazenady, za to codzienną, skuteczną pracą opartą o wizję i otwartość na dialog.

Co chcę zmienić: zaangażowanie i e-urząd.

Chcę otwartości i zaangażowania urzędników przy rozwiązywaniu lokalnych, dzielnicowych potrzeb. Chcę żeby radni mieli rzeczywisty wpływ na decyzje i kierowali się wyłącznie głosem mieszkańców. Chcę nowoczesnego urzędu, w którym większość spraw można załatwić bez wychodzenia z domu, przez komputer lub komórkę.

Dlaczego się nam uda?

Od wielu lat zarządzam zespołem ludzi. Pomagam firmom i organizacjom w ich rozwoju. Dziś o sukcesie decyduje strategia i jej realizacja w codziennej pracy. Doświadczenia zawodowe dają mi pewność, że będę skutecznie reprezentował mieszkańców w  Radzie Miasta, realizując wskazane cele.

Gwarantuję zaangażowanie w nasze  wspólne sprawy.

Nasze cele – program w oparciu o rozmowy z mieszkańcami:

 • Naprawa infrastruktury na styku miasta z lasem. Nowe ławki, które zapewnią starszym osobom bezpieczny odpoczynek.
 • Kamery i kosze na śmieci w miejscach, które regularnie są zaśmiecane, wystarczy niewielkie zaangażowanie, żeby rozwiązać ten duży problem.
 • Budowa wybiegu dla psów w Górnym Sopocie, przestrzeń dla czworonogów to jeden z najczęstszych postulatów mieszkańców.
 • Animacja Sopockich Błoń na których nic się nie dzieje. Uwolnijmy to miejsce od zakazów i nakazów.

WOJCIECH WĘŻYK, 41 LAT, MĄŻ I OJCIEC, MENEDŻER, WŁAŚCICEL FIRMY, POSIADACZ DWÓCH PSÓW.

4. Tymon Skwarło

Mieszkam w Sopocie od dziecka, tutaj się wychowywałem, chodziłem do szkoły i poznawałem ludzi. Od 2006 roku jestem członkiem sopockiego Hufca ZHP. W ramach mojej służby udzielałem się charytatywnie i społecznie, nie raz biorąc udział w organizacji przedsięwzięć dla mieszańców, wychowując młodzież w ramach cotygodniowych zbiórek oraz organizując wyjazdy takie jak biwaki, zimowiska i obozy. Jestem także studentem politechniki gdańskiej na wydziale architektury. Moje studia pozwalają mi dostrzegać rozwiązania by jeszcze upiększyć i usprawnić przestrzeń publiczna naszego wspaniałego miasta. Jestem również mężem i ojcem dwuletniego Jasia. Mój młody wiek oraz bycie rodzicem powodują, że doskonale rozumiem potrzeby tych grup społecznych naszego miasta.

 • Usprawnienie przestrzeni publicznej miasta.
  • W celu zapewnienia spójnego odbioru przestrzeni miejskiej, która będzie służyła mieszkańcom, proponuje powołanie specjalnego zespołu zajmującego się zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.
 • Ograniczenie ruchu samochodowego w mieście.
  • Wprowadzenie stref wyłączonych z ruchu samochodowego z wyłączeniem mieszkańców miasta, którzy otrzymywaliby darmowe kraty wjazdu w każdy teren. Dodatkowo przeprojektowanie większości ulic w ciągi pieszo-jezdne ukierunkowane pod bezpieczeństwo ruchu pieszego, które umożliwiają swobodne poruszanie się pieszych i wymuszają ograniczenie prędkości samochodów. Ciągi pieszo-jezdne o których mowa zapewniają miejsca parkingowe i bezpieczne poruszanie się dla rowerzystów a także infrastrukturę taka jak ławki, krzewy, drzewa i donice z kwiatami.
 • Wsparcie młodych.
  • Zmniejszenie cen mieszkań poprzez wprowadzenie w Sopocie dofinansowania zakupu mieszkań dla młodych tak aby zakup mieszkania dla osób do 30 roku życia był dostępny.
 • Zwiększenie infrastruktury dla dzieci i młodzieży.
  • Stworzenie systemu wymuszającego na deweloperach zapewnienia potrzebnej infrastruktury takiej jak płace zabaw ogólnodostępne dla mieszkańców a noe tylko dla mieszkańców danego osiedla.
 • Otwarcie miasta i problem wynajmu krótkoterminowego.
  • Rozwiązanie problemu wynajmu krótkoterminowego poprzez wprowadzenie wymogu rejestrowania działalności w danym lokalu. Dodatkowo chciałbym wprowadzić rozwiązania mające na celu otwarcie osiedli tak aby nie blokowały swobodnego przemieszczania się między ulicami rozdzielonymi osiedlami zamkniętymi.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa.
  • Zwiększenie patroli policji w mieście, która miałaby reagować na wszelkie przejawy wandalizmu, zakłócania ciszy nocnej, bójki praz zaśmiecanie miasta. Jednocześnie chciałbym wprowadzić miejsca wyjęte spod zakazu spożywania alkoholu tak aby zwolennicy spokojnego wyjścia z piwem pod chmurką nie byli ścigani jak ci którzy realnie zakłócają porządek społeczny.
 • Propagowanie kultury wśród młodych ludzi.
  • Chciałby aby miasto Sopot organizowało festiwal sopockie rytmy młodych mający na celu propagowanie zespołów muzycznych młodych ludzi i promowanie ich twórczości oraz w ramach festiwalu organizowane byłyby wykłady praz spotkania z ciekawymi ludźmi a także wernisaże młodych malarzy i artystów. Ponadto jestem za utworzeniem specjalnych darmowych miejsc dla artystów do promowania swojej sztuki.

5. Barbara Szczepańska

Jestem nauczycielem przedmiotów informatycznych w Technikum nr 1 przy ZSH SOPOT Kościuszki 18/20. Prywatnie żoną i matką dwóch dorosłych córek. Całe swoje świadome życie mieszkam w Sopocie i pamiętam Sopot tętniący życiem swoich mieszkańców.
Przez ostatni rok postanowiłam włączyć się w życie publiczne mego miasta uczestnicząc czynnie jako mieszkanka w sesjach Rady Miasta Sopotu. Dzięki temu doświadczeniu poczułam jak ogromna pycha charakteryzuje dzisiejszych włodarzy Sopotu. Postanowiłam dołączyć do Komitetu Wyborczego Wyborców Kocham Sopot, aby zwrócić miasto jego mieszkańcom. Rok 1988 w Sopocie mieszkało 48 000 mieszkańców. Rok 2018 do wyborów samorządowych pójdzie ok 28 000 tysięcy dorosłych mieszkańców z  33 675 Sopocian.

My mieszkańcy Sopotu musimy podziękować politykom, odbudować atmosferę miasta i przywrócić mu życie.

6. Zofia Culek

61 letnia emerytka, bankowiec z 35-letnim stażem w sopockim banku, zapalona turystka i krajoznawczyni.

7. Urszula Wielochowska

Lat 65, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, menadżer, mecenas sztuki, organizowała akcje charytatywne z Lions Club Sopot, była Dyrektor Zarządzającą Krzywego Domku, Kobieta Sukcesu 2009.

2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.